O PROJEKCIE

Istotą projektu Majses/ Bajki jest seria wydawnicza książek edukacyjnych dla dzieci umożliwiająca poznanie dorobku kulturowego i bogactwa tradycji żydowskiej, odwołujących się przy tym do wartości uniwersalnych.
W ramach projektu Majses ukazały się trzy publikacje:

A Majse - zabwne wyliczanki nawiązujące do tradycji żydowskich;
Majn Alef Bejs - rymowanki prezentujące alfabet żydowski;
Jontew Lider - wiersze o najważniejszych świętach żydowskich.

Za pośrednictwem Gmin Żydowskich, JDC Polska, Szkół Żydowskich oraz stowarzyszeń i fundacji żydowskich zajmujących się szeroko pojętą edukacją, książki są nieodpłatnie przekazywane dzieciom pochodzenia żydowskiego w całej Polsce. Od 2010 roku, kiedy ukazała się pierwsza publikacja, seria jest z powodzeniem wykorzystywana w warsztatach i programach edukacyjnych realizowanych w lokalnych społecznościach żydowskich.

W ramach projektu powstał również serwis internetowy www.majse.czulent.pl, prezentujący treści zawarte w każdej z książeczek w sposób interaktywny, ciekawy i - co najważniejsze dla dziecka - w formie zabawy.

Dlaczego wybraliśmy bajkę jako metodę edukacyjną?

Jeszcze na etapie przygotowywania projektu zastanawialiśmy się nad tym, jak pokazać dzieciom w sposób dla nich zrozumiały, zabawny i interesujący historię, tradycję oraz religię żydowską. Dlatego zdecydowaliśmy się na najlepszą i najłagodniejszą formę edukacji jaką jest bajka - w języku jidysz a majse - stąd nazwa projektu. To właśnie bajki są nieocenione w przybliżaniu najmłodszym rodzimej kultury i mogą służyć jako narzędzie w rozwijaniu poczucia tożsamości narodowej. Dziecko zapoznając się z treścią bajki opisującej typowe dla kultury żydowskiej wartości, także o charakterze duchowym, poznaje dziedzictwo swojego narodu. Bajki zamieszczone w naszych książkach mają postać wierszowanych opowieści. Autorami są pisarze żydowscy tworzący w latach międzywojennychw języku jidysz: Icchak Lejbusz Perec, Kadia Mołodowska, Lejb Kwitko, Ida Maze, Jehoszua Kamiński i Szmuel Cesler.

Atutem książek jest również jej dwujęzyczność. Każdy utwór występuje w języku jidysz oraz polskim. W tłumaczeniu wiele zwrotów celowo pozostawiliśmy w wersji oryginalnej, podając ich transliterację. Jest to dużym ułatwieniem dla osób nie znających jidysz. Zdajemy też sobie sprawę, że książka musi być dla małego czytelnika zrozumiała i atrakcyjna wizualnie, dlatego przykładamy dużą wagę do ilustracji, których nowoczesna kompozycja zainspirowana żydowskimi motywami bliska jest dziecięcej wyobraźni.

Staraliśmy się, aby tak przygotowany wybór wierszy dla dzieci stał się impulsem do rozmów przybliżających tradycję żydowską. Ważnym elementem projektu jest zachęcanie rodziców do wspólnego czytania z dzieckiem, co może wzmocnić więzy rodzinne, a także pozwolić rodzicowi aktywnie uczestniczyć zarówno w kształtowaniu tożsamości, jak i odkrywaniu przez dziecko nowych, interesujących zjawisk i problemów.

Projekt finansowany przez:

Sigmund Rolat Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji The Kronhill Pletka Foundation The Morris J. and Betty Kaplun Foundation The American Jewish Joint Distribution Committee Taube Foudation for Jewish Life & Culture The Duch Jewish Humanitarian Fund Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

© by Żydowskie Stowarzyszenie Czulent, Kraków 2013